Beleidsplan

1. Het vermogen van de Stichting (€ 100.000) wordt niet aangesproken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden binnen de kaders vastgesteld in de statuten tenminste 2 à 3 procent per jaar aan renteinkomsten te genereren.

2. De renteinkomsten en eventuele andere inkomsten (sponsorgelden en dgl.) worden op dit moment grotendeels ingezet voor drie doeleinden:

  • reisbeurzen aan aio’s en uitmuntende studenten van de track “Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap” van de Opleiding Taalwetenschap;
  • organisatie van lezingen, symposia, congressen op het gebied van de Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap;
  • organisatie van de Leiden Summer School in Languages and Linguistics.