DOEL

De stichting heeft ten doel de bevordering van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap aan de Universiteit Leiden in de ruimste zin des words. De stichting beoogt niet het maken van winst.