Financiële verantwoording

Het jaar 2016

Saldo 31.12.2015 = €108.818,16

Baten:

 • Donaties: 3.160,-
 • Rente:            25,55

Lasten:

 • Bijdrage aan twee evenementen: 4.470,15
 • Kosten website                                      35,40
 • Kosten vermogensbeheer:                  187,70

Saldo 31.12.2016 = €107.347,85

Het jaar 2017

Saldo 31.12.2016 = €107.347,85

Baten:

 • Donaties:    3.500,-
 • Rente:                  0,12

Lasten:

 • Aanstelling student-assistent:         4.000,00
 • Reisbeurzen:                                       1.227,68
 • Kleine uitgaven:                                     138,95
 • Kosten vermogensbeheer:                    138,62

Saldo 31.12.2017 = €104.163,20

Het jaar 2018

Saldo 31.12.2017 = €104.163,20

Baten:

 • Donaties: 2.500,-

Lasten:

 • Aanstelling student-assistent:  € 4.800,00
 • Lezingen:                                      € 1.470,50
 • Kleine uitgaven:                          €   114,07
 • Kosten vermogensbeheer:        €   108,00

Saldo 31.12.2018 = €100.170,63

Het jaar 2019

Saldo 31.12.2016 = €100.170,63

Baten:

 • Donaties:  € 2.500,-
 • Erfenis R.S.P. Beekes: € 744.933,30

Lasten:

 • Aanstelling student-assistent:          € 5.100,00
 • Websitekosten:                                    €    135.42
 • Reisbeurzen:                                        € 1.776,76
 • VIET borrels:                                        €    180.96
 • Kosten vermogensbeheer:                 €    180,65

Saldo 31.12.2017 = €94.402,10 + 728.191