Financiële verantwoording

Het jaar 2016

Saldo 31.12.2015 = €108.818,16

Baten:

 • Donaties: 3.160,-
 • Rente:            25,55

Lasten:

 • Bijdrage aan twee evenementen: 4.470,15
 • Kosten website                                      35,40
 • Kosten vermogenbeheer:                  187,70

Saldo 31.12.2016 = €107.347,85

 

Het jaar 2017

Saldo 31.12.2016 = €107.347,85

Baten:

 • Donaties:    3.500,-
 • Rente:                  0,12

Lasten:

 • Aanstelling student-assistent:         4.000,00
 • Reisbeurzen:                                       1.227,68
 • Kleine uitgaven:                                     138,95
 • Kosten vermogenbeheer:                    138,62

Saldo 31.12.2017 = €104.163,20