Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaar 2016

De belangrijkste uitgave van het jaar was het diner voor de deelnemers aan het congres dat door de afdeling Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap werd georganiseerd.

Verder werd een afscheidsborrel betaald voor een docent die een aantal jaren bij de afdeling Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap heeft gedoceerd.

 

Het jaar 2017

In 2017 werd er besloten om een student-assistent aan te stellen om het wetenschappelijke oeuvre van Prof. Beekes (die in september van dat jaar is overleden) te digitaliseren.

Verder werden er een aantal reisbeurzen verstrekt en 2 borrels en een lunch gefinancierd.