Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaar 2016

De belangrijkste uitgave van het jaar was het diner voor de deelnemers aan het congres dat door de afdeling Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap werd georganiseerd.

Verder werd een afscheidsborrel betaald voor een docent die een aantal jaren bij de afdeling Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap heeft gedoceerd.

 

Het jaar 2017

In 2017 werd er besloten om een student-assistent aan te stellen om het wetenschappelijke oeuvre van Prof. Beekes (die in september van dat jaar is overleden) te digitaliseren.

Verder werden er een aantal reisbeurzen verstrekt en 2 borrels en een lunch gefinancierd.

 

Het jaar 2018

In 2018 werd er besloten om een student-assistent aan te stellen om een website ter nagedachtenis van Prof. Beekes te ontwikkelen en het gedigitaliseerde wetenschappelijke oeuvre van Prof. Beekes aan iedereen beschikbaar te stellen.

Verder werden er een tweetal lezingen georganiseerd, en een paar borrels, een lunch en een diner gefinancierd.

Het jaar 2019

In 2019 werd er besloten om een student-assistent aan te stellen om een website te ontwikkelen over de Indo-Europese studies in Leiden. Verder werden er een aantal borrels georganiseerd.
Door de afwikkeling van het nalatenschap van Prof. R.S.P. Beekes heeft de Stichting een aanzienlijk bedrag geërfd.

Het jaar 2020

In 2020 werd de website indo-european.online gelanceerd. Er werden verder een aantal borrels na het Indo-Europese seminar georganiseerd.

Het jaar 2021

In 2021 werden verschillende werkzaamheden aan het “Indo-European Etymological Dictionary” en aan de “Leiden Summer School for Languages and Linguistics” gefinancierd. Verder werden een aantal reisbeurzen aan de studenten verstrekt en de deelname van de tweede Nederlandse scholierenploeg aan de Internationale Taalkundeolympiade gefinancierd.